Zapisz się

do newslettera

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl

Beton architektoniczny GRC

CO TO JEST BETON ARCHITEKTONICZNY?

Interesując się zakupem elementów z betonu architektonicznego, warto zgłębić wiedzę na  temat samego pojęcia. W brew pozorom, nie mamy tu do czynienia z prostym zestawieniem czy skojarzeniem, co ma wpływ na dobre zrozumienie i świadome podejmowanie decyzji. Jest to określenie czysto estetyczne, odnoszące się do sfery twórczej i artystycznej a nie technicznej. W skrótowych słowach, to nic innego jak mieszanki betonów różnego typu wykorzystanych jako tworzywo do świadomych działań projektowania estetycznego.  Spełniają one  więc tu rolę materiału, budulca, natomiast kształt – produkt służy celom estetycznym. To tak jak drewno i mebel. Taka definicja powoduje, że możliwe jest tworzenie produktów  określanych jako beton architektoniczny z wszelkiego rodzaju mieszanek , jednak pozostaje pytanie,  jakie cechy i właściwości użytkowe, trwałość i wytrzymałość ma tak stworzony produkt. Czy nasz zakup to jedynie decyzja o tym co widzimy, czy też oprócz efektu estetycznego , lub wręcz przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jakość, trwałość, wytrzymałość, bezpieczne użytkowanie.. 

SKŁAD BETONU GRC

Włókno szklane jest jednym z podstawowych składowych odpowiedzialnych w mieszankach GRC  za wytrzymałości na zginanie, mrozoodporność, wytrzymałość na rozciąganie a także pośrednio jak i bezpośrednio, za zmniejszenie ciężaru właściwego mieszanek i produktów końcowych .
Technologia przewiduje minimalne zawartości włókien szklanych o odpowiednich parametrach na poziomie nie mniej jak 3% wagi mieszanki!
Stosowane włókna posiadają certyfikaty i są całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Część producentów betonu architektonicznego stara się usprawiedliwiać swoje tradycyjne technologie, gdzie stosuje się inne niż szklane włókna przypisując im przydomek „sztucznych”. Wszelkie stosowane włókna są sztuczne, nie znane są tego typu zastosowania z włókna „bio”.
Kruszywo to homogeniczne, wyselekcjonowane, o wysokiej jakości piaski formierskie, nie używa się w mieszankach GRC  żwirów i innych frakcji grubych.  Cement – wysokiej jakości cementy portlandzkie bez domieszek hutniczych
Plastyfikatory – ogólnie stosowane w technologiach betonu domieszki upłynniające.

Dzięki temu że GRC to tylko drobne frakcje, znacznie poprawiony jest np. estetyczny wygląd produktów gładkich, trudnych do uzyskania w mieszankach tradycyjnych. Beton architektoniczny dzięki temu nabiera estetyki produktu finezyjnego i dopracowanego!

CIĘŻAR WŁAŚCIWY MIESZANEK GRC

Ciężar właściwy (czyli waga 1 m3 materiału) dla GRC jest na poziomie 1850 – 2100 kg/m3,
co skutkuje niższym ciężarem m2 materiału i mniejszym obciążeniem ścian i elewacji.
Tak niski parametr jest wynikiem dużego udziału frakcji lżejszych, takich jak włókna czy kruszywa lżejsze w mieszankach, w odróżnieniu od tradycyjnych mieszanek.
Przykładowo – 1 m2 płyty betonowej z  materiału GRC o grubości 10 mm ma wagę mniejszą niż płytka gresowa. Waga m2 betonu GRC wynosi 18,5-21 kg.
20 m2 ściana z płyt GRC grubości 10 mm jest o 200 do 400 kg lżejsza od porównywanych produktów w klasycznych mieszankach !

BETON GRC – WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

to podstawowy parametr określający jakość i wytrzymałość materiału. Beton  GRC wykazuje wytrzymałość na zginanie w badaniu podparcia na 2 punktach powyżej 6 MPa / dla mieszanek lekkich/ średnio 8 Mpa, a niektóre technologie natryskowe nawet 18-20 MPa.
Dzięki temu możliwe jest produkowanie elementów cienkościennych o dużych rozpiętościach typu 2-6 m w grubości np. 10 mm. Przy tych grubościach materiał posiada cechy elastyczności a nie łamliwości. Próbując porównać te parametry, możliwe jest produkowanie wielkoformatowych płyt betonowych czy blatów betonowych. !

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

Parametr o znaczeniu mniejszym dla okładzin ściennych i elewacji (wszędzie tam po czym nie jeżdżą samochody, konstrukcje mostowe).
Typowy beton GRC ma klasę 35/45, w zupełności gwarantuje mu ona mnogość zastosowań. Podnoszenie tego parametru negatywnie wpływa na elastyczność materiału i wytrzymałość na zginanie. Powyżej 50-60 Mpa powoduje wzrost kruchości mieszanek. Nie mniej jednak uzyskiwanie takich wytrzymałości również jest możliwe dla betonu GRC, choć stosuje się je świadomie zależnie od wymagań co do miejsca zastosowania materiału. Wytrzymałości na ściskanie powyżej 50 Mpa w budownictwie dotyczą jedynie konstrukcji technicznych czy drogowych.

MROZOODPORNOŚĆ

Beton Architektoniczny GRC ze względu na wysokie ogólne parametry wytrzymałości,  posiada zazwyczaj również najwyższe parametry mrozoodporności na poziomie F150. Wskaźnik ten informuje o ilości cykli zamrażania i rozmarzania materiału do momentu zniszczenia.  Wskaźnik F150, jest to najwyższa możliwa mrozoodporność betonu i odpowiada klasom betonów konstrukcyjnych- wysokowartościowych,  używanych np. do konstrukcji mostowych. pod tym względem beton GRC nawet jest nawet  trzykrotnie wytrzymalszy od tradycyjnych mieszanek.

ŚCIERALNOŚĆ

Reżim technologiczny wykonywania mieszanek GRC,  wymaga zastosowanie w mieszankach betonu segregowanych, najwyższej jakości piasków kwarcowych formierskich, o zawartości kryształów kwarcu powyżej 96%, a nawet w przypadku produktów białych powyżej 99 %, co  gwarantuje najwyższe wytrzymałości na ścieranie dla posadzek betonowych – 4i. Co klasyfikuje produkt do obiektów użyteczności publicznej.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że ubytek masy w trakcie ścierania nie powoduje zmiany wizualnej materiału ze względu na jego jednorodność w przekroju.

OBRÓBKA MATERIAŁU GRC

Dzięki jednorodności i drobnoziarnistości otrzymujemy ostrą równą krawędź cięcia płyt czy innych elementów.
Pozbawiony kruszyw żwirowych materiał tnie się równo i jednostajnie. Przecięty materiał jest w masie taki sam jak lico elementu. Niewielka grubość i elastyczność pozwala lekko dociskać płyty do nierówności podłoża, bez ryzyka ich uszkodzenia. Wysoka wytrzymałość pozwala na obniżenie o połowę kosztów transportu i magazynowania – płyty składowane i transportowane na płask. Lekkość materiału daje możliwość montażu na każdej powierzchni, tak przygotowanej i o takiej nośności jak dla płytek ceramicznych.

Ze względu na niższy ciężar płyt zazwyczaj wyceny kosztów montażu są niższe niż dla płyt 18-20 mm. Montaż tylko na klej, nie wymaga różnych systemów kotew.

Wysokie wytrzymałości to lekkość materiału przy dużych rozpiętościach, to meble o cienkich ściankach.
Wykonywanie elementów natryskowych to elementy np. meblowe – blaty o rozpiętości 5-6 m i grubości 15 mm co daje 6-7 krotonie niższe obciążenia w stosunku do relatywnych tradycyjnych.
Element meblowy – blat stolika o wymiarach 200/80 cm, podparty na krawędziach, ma grubość jedynie 15 mm i wagę 46 kg !!

TECHNOLOGIA  A  ASPEKT ESTETYCZNY

mimo wpisania w cechy materiału jego naturalnej zmienności estetycznej,
wysoki reżim technologiczny GRC /dobór składników, osprzęt, mechanizacja, dozowanie stałych dokładnych i powtarzalnych porcji składników/ daje wysoki stopień kontroli kolorystyki i jednorodności materiału. Stąd ostateczna wygląd powierzchni materiału nie jest przypadkowy i podlega kształtowaniu przez filozofię produktu. Stad produkt może być całkowicie naturalny i odpowiadający estetyce „żywego betonu” – kolekcje sezonowane, kolekcje Vintage / Artis Visio/, tak jak i produkt o dużym stopniu kontroli wybarwień i porowatości.

 

 

 

BETON ARCHITEKTONICZNY VS. BETON GRC – DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ  

Beton architektoniczny stał się w ostatnich czasach,  modny i chętnie wykorzystywany przez architektów i inwestorów do podkreślania indywidualności przestrzeni projektowanych. Jednak jak już nadmieniliśmy obok, to jak produkt wygląda to jedno, a to z jakim technicznie materiałem mamy do czynienia to całkowicie odmienna historia. Wielu producentów , szczególnie pojawiających się ostatnio jak przysłowiowe grzyby po deszczu, korzysta chętnie z faktu że definicja,  nie narzuca reżimu technologicznego. Tym samym mamy na rynku do czynienia z produktami skrajnie rożnych jakości i parametrów technicznych. Wielu producentów, mimo obowiązku prawnego nie prowadzi badań materiału, nie publikuje ich a informacje techniczne owiane są za zwyczaj lakonicznym sformułowaniami i odnośnikami do „wyjątkowych „formuł, nazw lub nie publikowanych właściwości technicznych.  Na tej stronie prezentujemy proste zestawienie właściwości i cech porównawczych dobrych materiałów GRC i pozostałych,  które szybko mogą okazać się powiedzmy „zakupem nie zgodnym z wizerunkiem przedstawionym przez nieodpowiedzialnego producenta … Wydajcie wasze pieniądze świadomie…

 

SKŁAD MIESZANEK TRADYCYJNYCH I INNYCH

W składzie mieszanek tradycyjnych nie stosuje się włókien wzmacniających, a inne mieszanki modyfikowane stosują rożnego rodzaju włókna polimerowe, bazaltowe, czy też stalowe. Pełnią one jedynie rolę wzmocnienia pierwszej fazy wiązania mieszanki, nie przenoszące znacznych naprężeń.
Część producentów stara się usprawiedliwiać swoje tradycyjne technologie, gdzie stosuje się inne niż szklane włókna przypisując im przydomek „sztucznych”. Wszelkie stosowane włókna są sztuczne, nie znane są włókna „bio”.
Stosowane natomiast w tradycyjnych mieszankach włókna szklane czy bazaltowe, w trakcie urobku w mieszankach zawierających żwiry, ulegają zniszczeniu.
-kruszywa rożnych frakcji (wielkości), tani piasek rzeczny i żwiry, o niższej zawartości kwarcu, obniżają wytrzymałości na zginanie, zarysowanie, ścieralność i mrozoodporność oraz stabilność procesu wiązania i kolorów.

 

CIĘŻAR WŁAŚCIWY MIESZANEK TRADYCYJNYCH

Ciężar właściwy (czyli waga 1 m3 materiału) jest na poziomie 2250- 2400 kg /m3,
co skutkuje wysokim ciężarem m2 materiału i znacznym obciążeniem ścian oraz elewacji.
Tak wysoki parametr jest wynikiem dużego udziału frakcji ciężkich – żwirów i kruszywa bazaltowego. Skutkuje to koniecznością specjalnego przygotowywania ścian, wzmacniania ich płytami OSB, stosowania systemów kotwień i konstrukcji podnoszących koszty.
Przykładowo – 1 m2 materiału w grubości 18 mm (bo takie są produkowane standardowo na rynku) to waga nawet 43 kg ! A dla wyrobów super lekkich keramzytowych to waga aż 30 kg !

 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

pozostałe mieszanki betonowe- „betony architektoniczne” wykazują wytrzymałości na zginanie poziomie 3,5-4,5 Mpa, w przypadku stosowania kruszyw ciężkich, żwirów. W przypadku wypełniaczy lekkich takich jak keramzyty wykazują jeszcze niższą wytrzymałość!. Powoduje to, że materiał jest łamliwy i kruchy, a produkcja elementów już wymiaru 120/60 wymaga grubości 15-30 mm.
Producenci próbują ukryć tą słabość reklamując niewielkie grubości elementów, jednak są to elementy małe, poniżej 0,5 m2. Większe elementy to już znaczne grubości 18-25 mm.
Nie da się tego parametru w tych mieszankach podnieść znacznie przez dodawanie włókien.

 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

W przypadku mieszanek tradycyjnych parametry zazwyczaj są wyższe niż w betonie GRC (typowe betony miały głównie wytrzymywać naciski konstrukcyjne) . Wynika to głównie ze stosowania kruszyw – żwirów dolomitowych czy bazaltowych. Część producentów, próbuje eksponować swoje materiały jako niezwykle wytrzymałe podając Państwu ten parametr za wyznacznik. Przestrzegamy! To nieuczciwa praktyka! Wprowadza w błąd nieświadomego technologi i zastosowań klienta.

 

MROZOODPORNOŚĆ

W przypadku większości materiałów wykonanych z betonów tradycyjnych, czy betonów lekkich, ze względu na słabsze parametry wytrzymałości materiałowej w stosunku do GRC , wartości tego parametru mrozoodporności to zazwyczaj F50 do F100 , dodatkowo część materiałów „lekkich” z wypełnieniami keramzytowymi i rożnymi pumeksami i wypełnieniem ze spieków hutniczych i żużli,  takiej mrozoodporności nie posiadają i mają zastosowanie tylko we wnętrzach.  To bardzo istotny czynnik mający wpływ na niską żywotność naszych elewacji, posadzek tarasowych czy elementów małej architektury,  wobec których oczekuje się długiego okresu użytkowania.

 

ŚCIERALNOŚĆ

stosowanie piasków rzecznych, o rożnych parametrach i zawartości kwarcu, często zmiennych, daje niższe wytrzymałości. Co więcej – w materiałach występuje frakcja żwirowa. W efekcie, po starciu wierzchniej, cienkiej warstwy cementowej, odsłania się powodując fatalny efekt „lastriko”.

 

OBRÓBKA MATERIAŁÓW INNYCH W PORÓWNANIU DO GRC

Niejednorodny materiał powoduje wyszczerbienia w obróbce cięcia, dając nierówne krawędzie i ubytki.
Przekrój materiału inny (lastrico) niż powierzchnia, co powoduje nieestetyczne krawędzie płyt łączonych na narożnikach.
Bardzo trudne, o dużej ilości uszkodzeń i wyszczerbień zacinanie pod kątem 45 st..
Pakowanie do transportu w pionie po 25 szt (GRC 45 szt) daje wyższe koszty transportu i magazynowania.
Ciężkie płyty wymagają wzmacniania ścian, np. płytami OSB, czy stosowania dodatkowych kotwień.
Ciężar płyt często ogranicza pole zastosowań ze względu na nośność elementów budynków, szczególnie w starej substancji.
Trudny do zastosowania w meblach, większe rozpiętości elementów skutkują wprowadzaniem tzw. żelbetu czyli wzmacnianie stalą co pociąga za sobą duże grubości.
Element meblowy – blat stolika o wymiarach 200/80 cm, podparty na krawędziach, ma grubość aż 60 mm,wagę 225 kg i wymaga wzmocnienia stalą !!

 

ASPEKT ESTETYCZNY  PORÓWNANIA BETONÓW KLASYCZNYCH DO GRC

wpisana w cechy materiału jego naturalna zmienność estetyczna, podkreślana przez producentów w kartach technicznych i opisach. Jest to idea materiału i oddaje jego charakter. Jednak za zwyczaj wynika to w technologiach tradycyjnych ze stosowania w procesie produkcji /zależnie od producentów/ prostego sprzętu budowlanego i niższego reżimu technologicznego. W zasadzie tego typu materiał potrafi wykonać każdy majster budowlany z niewielkim doświadczeniem i smykałką do testowania. Niestety bardzo niski poziom kontroli reżimu produkcyjnego, segregacji składników i procesu dojrzewania, skutkuje to dużą zmiennością kolorystyki w obrębie pojedynczych realizacji, czy też mocnymi rozbieżnościami w zakresie oczekiwanej porowatości. Oczywiście te cechy można również uznać za pożądane, choć już na przykład fakt iż te produkty zwykły wykazywać wysokiego stopnia skurcze i odstępstwa liniowe, wygięcia elementów rzutuje na aspekt jakim jest np montaż i brak liniowości i łukowato wygięte elementy, co za zwyczaj już szpeci aranżacje.

 

 

 

 

produkty