Donice z betonu architektonicznego

Donice z betonu architektonicznego wykonane na zamówienie

Donice betonowe z betonu  architektonicznego GRC

Produkty jakimi są doniczki z betonu stanowią odpowiedź na rosnące indywidualne zapotrzebowanie na elementy małej architektury. Dzięki technologiom betonu GRC dysponujemy dużymi możliwościami kształtowania form donic z betonu, jak i wykonywania elementów o znacznych rozmiarach, bez konieczności ich dzielenia.

 

Dodatkowo elementy te mogą być bardzo zindywidualizowane, jak na przykład prezentowane  wielkoformatowe donice z betonu architektonicznego z herbem Katowic, wykonane na potrzeby projektu rewitalizacji centrum miasta.  Tego typu elementy często są traktowanie wielozadaniowo,  łącząc zadania siedzisk, bolardów i ograniczników przestrzeni, jak i zarazem donic.

Wszelkie zapytania i realizacje traktowane są indywidualnie, jesteśmy też w stanie asystować podczas tworzenia projektów, tak aby wskazać możliwości nowych technologii GRC .

Donice z betonu architektonicznego wykonywane są w kolorystyce podstawowej – kolor biały, szary naturalny bez dodatków pigmentu, szary, antracytowy oraz czarny. Wszystkie wersje kolorystyczne wykonujemy na zamówienie. Elementy zewnętrzne wykonujemy w zaawansowanej technologii GRC, dzięki której materiał cechuje się najwyższą klasą mrozoodporności F 150 /wymaganą dla elementów takich jak konstrukcje mostowe/ i daje gwarancje długiego i stabilnego użytkowania donic z betonu.

 

Wytrzymałość materiału na ściskanie to klasa C35/C40 z parametrem wytrzymałości na zginanie 8 Mpa, dzięki czemu możemy wykonywać elementy cienkościenne (!).  Tym samym donice z betonu dekoracyjnego są znacznie lżejsze od tradycyjnych elementów żelbetowych, co znacznie zwiększa pole ich zastosowań. Tradycyjne elementy żelbetowe projektowanie to grubości od 6 cm.  Adekwatne elementy, donice betonowe to odpowiednik 2 cm .
Filozofia produktowa Artis Visio to elementy autentyczne, nieugrzeczniane. Występowanie por i pustek jest nieregularne, a ich pojawienie się na krawędzi elementu, jest procesem naturalnym i cechą własną materiału.  Porowatość materiału jest przypadkowa i naturalna, jej różnorodność nie jest wadą. Elementy małej architektury świadomie nie posiadają rozgraniczeń typowych dla płyt jak porowatość, choć istnieje  możliwość pewnego sterowania procesu.
Materiały stosowane na zewnątrz  nie wymagają wykonywania specjalnych mieszanek, a parametr mrozoodporności dla donic z betonu wynosi F150.  Jest to adekwatne do materiałów stosowanych w konstrukcjach mostowych. W przypadku donic stosowanych na zewnątrz, należy zamówić donice z otworem odpływowym.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w karcie  produktu 

Możliwości

Wszelkie elementy
wykonywane pod
projekty indywidualne.